Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
3.06" 2.66" 7363 2
3.7" 3.22" 8948 3
4.58" 3.98" 11262 4
Joyful Christmas Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.81" 3.14" 5987 2
3.43" 3.84" 7200 2
4.28" 4.79" 9497 3
Joy Love Christmas Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.81" 2.08" 2627 1
3.5" 2.59" 3247 1
4.4" 3.25" 4229 2
Horn Antler Embroidery Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.67" 2.24" 2579 1
3.37" 2.83" 3257 1
4.19" 3.52" 4262 2
Horn Embroidery Pattern

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.65" 2.08" 5440 2
3.23" 2.53" 6907 2
4.16" 3.26" 9432 3
Holly Christmas Embroidery File

Available 2 Sizes

SizeStitchPrice
2.79" 3.08" 4458 2
4.12" 4.55" 9376 3
Dragon Embroidery Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
3.05" 2.11" 1813 1
3.7" 2.56" 2248 1
4.35" 3" 2841 2
Antler Of Stag Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.78" 2.63" 5780 2
3.43" 3.24" 7086 2
4.79" 4.53" 10072 3
Warm Wishes Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.92" 3.05" 4988 2
3.53" 3.69" 5999 2
4.42" 4.61" 7699 3
Silent Night Embroidery Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
2.49" 3.09" 6300 2
3.05" 3.78" 7606 2
4.21" 5.22" 10554 4
Silent Holy Night Design

Available 3 Sizes

SizeStitchPrice
3.37" 3.06" 7722 2
4.01" 3.63" 9073 3
5.06" 4.59" 11945 4
Santa Grandma Design

Available 2 Sizes

SizeStitchPrice
3.86" 1.85" 4729 1
4.78" 2.28" 6003 2
Believe Embroidery Design